Архив за ноември, 2011

29
Ноем
11

Хенрик Браконие: Би било впечатляващо България да направи растежа, заложен в бюджета ви


29.11.2011, 12 плюс 3, Хоризонт, БНР

Хенрик Браконие е старши икономист в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и специалист по британска икономика

–         Господин Браконие, защо британската икономика, според прогнозите на вашата организация, е толкова засегната от кризата, като се има предвид, че е извън еврозоната?

–         Когато разглеждаме британската икономика, тя прилича на самолет, който освобождава индианци.В нея има обществен сектор, но и частна консумация, тоест частно консумативно търсене. Има обаче и търсене на износ. Това, което наблюдаваме от началото на кризата е, че частната консумация търпи застой през последните 4 години. Тази и в известна степен, миналата година, правителството отново се върна към обществените разходи. Имаме амбициозен фискален консолидационен средносрочен план, който също намалява растежа. И още нещо – имаме и задържане на износа, който е особено засегнат от това, което се случва на пазарите в еврозоната. Британската икономика нарастваше бавно дори преди кризата в еврозоната да се засили.

–         Как, според вас, тази взаимосвързаност на внос и износ ще засегне Европейският съюз като цяло?

–         Всички страни от Европейския съюз, било от еврозоната, било извън нея като например Великобритания, търгуват интензивно помежду си. Това означава, че ако дори в една от тези страни търсенето спадне, това ще засегне всички останали. Повечето страни от Европейския съюз, особено в еврозоната,преминават през дълговите проблеми. Вътрешното търсене е спаднало значително, продължава фискалната консолидация в много от тези страни, а регионът като цяло, значително е намалил търсенето. В същото време наблюдаваме и появилата се изключителна загриженост към еврозоната и евросътрудничеството. Така че нещата изглеждат еднакво лошо и за еврозоната, и за Обединеното кралство.

–         Възможно ли е все пак прогнозите, обявени от вашата организация, да се променят към по-добро?

–         Разбира се. Това, което ние даваме, е прогноза. А прогнозите се менят непрекъснато и, разбира се, винаги има голяма доза несигурност, когато те се правят. Опитваш се да предвидиш това, което ще се случи през следващите няколко години, което, разбира се, е трудно. А това, което ги прави особено трудни в този момент, е че нещата до голяма степен зависят от това как реагират архитектите на икономическата политика, особено при  кризата в еврозоната. И прогнозите, които публикуваме днес, се основават върху предположението, че политиците могат да моделират нещата в такава насока, като че ли няма суверенни държави в Европейския съюз. Това не може да се нарече оптимистичен сценарий, защото може да стане още по-зле.

–        Тоест, няма база за оптимизъм?

–         Не, разбира се, казвам, че основата е в моделирането чрез сценарии. Нещата могат да тръгнат към по-добро или по-лошо при решаването на кризата. Може, разбира се, да се мисли и за външни сценарии, според които страните в еврозоната стигат до силно планиране след като стане ясно, че така могат да се решат проблемите и след това икономиката може да направи силен и бърз скок нагоре. Въпросът е дали политиците имат волята да предприемат необходимите действия. От друга страна, ако почти не правят нищо, нещата могат да станат още по-зле.

–         Знаете, че страни като България, например, имат доста по-различен стандарт от някои страни в еврозоната като Германия, Франция и Великобритания, например. Не смятате ли, че те ще понесат ударите на кризата доста по-тежко, макар и да нямат вина за това?

–         Не е явно, че такива страни ще бъдат по-засегнати. Да, те ще бъдат засегнати негативно като страните от еврозоната или Великобритания. Но до каква степен ще бъдат засегнати, зависи от националната им политика. Това, което виждаме като проблем към националния дълг на страните от еврозоната е, че банките имат проблеми и започват да спират външното финансиране. И това може да засегне страни извън зоната. Знаем, например, че британските банки спират кредитите в други части на Европа, защото трябва да върнат ресурсите си у дома в този момент.

–         И последен въпрос, въпреки че както разбрах от предварителния ни разговор, не сте специалист по българската икономика. Смятате ли, че заложеният растеж от 2.9 на сто в бюджета на българската икономика за следващата година е реален?

–         Аз не съм експерт наистина, за да дам добър отговор на този въпрос, но мога да кажа, че това зависи от предпоставките за останалата част от света, върху които се базира тази прогноза. Би било обаче впечатляващо, ако България осъществи растеж от 3 процента, след като ние предвиждаме далеч по-скромен прираст в еврозоната като цяло, особено за съседните на еврозоната страни.

Advertisements
15
Ноем
11

Александър Вандерей: На този етап не можем да подкрепим присъединяването на България и Румъния към Шенген


15.11.2011 г, 12 плюс 3, Хоризонт, БНР

Александър Вандерей е говорител на холандското министерство на вътрешните работи

– Господин Вандерей, Финландия вече смекчи позицията си за присъединяването на България и Румъния към Шенген. Защо Холандия остава твърдо против?
– Както вече министърът на имиграцията Херд Леерс ясно обясни на последния съвет по правосъдие и вътрешни работи, за да се промени холандската позиция, е много важно да се видят положителни и необратими резултати в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Докладите на специалния механизъм за сътрудничество и проверка за нас са водещи при определянето на позицията ни.
– А отчитате ли факта, че и Европейската комисия, и Европейският парламент потвърдиха готовността на България и Румъния за присъединяването им?
– Холандското правителство не оспорва факта, че Румъния и България отговарят на техническите критерии за присъединяването си към Шенген. Все пак тези решения се вземат единодушно. Холандското правителство винаги е твърдяло, че положителните и необратимите резултати в борбата срещу корупцията и организираната престъпност са много, много важни. Трябва да си имаме взаимно доверие, в това число и на системите ни, когато става дума за върховенството на закона. И тъй като докладите на Европейската комисия от това лято не са много добри, в холандския парламент като цяло има широко усещане, в това число и извън управляващите партии, че на този етап не можем да подкрепим присъединяването на България и Румъния към Шенген. Колкото и болезнено да звучи това за вас, но ние смятаме, че наистина е важно първо да видим по-добри резултати.
– Решението на Холандия не е ли свързано с ангажиментите, поети от крайната десница?
– Както вече казах, това е позиция и на доста опозиционни партии, в това число и леви, като например, партията на труда, лявоцентристите и социалистите също са против присъединяването на България и Румъния към Шенген на този етап. Може би е важно да се каже, че холандците не са против тяхното присъединяване по принцип. Просто резултатите  в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, за нас са ключови. Специалният механизъм за сътрудничество и проверка беше създаден, когато България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз. И на този етап имаме усещането, че трябва да се предприемат още някои важни стъпки в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. И тъй като тези резултати все още не са необратими и твърде ясни, смятаме, че е доста рано да направим следващата стъпка. Ето затова холандското правителство е толкова твърдо в позицията си. Министър Леерс каза след последния съвет по правосъдие и вътрешни работи, че ако има повече положителни резултати в последните доклади на специалния механизъм за сътрудничество и проверка може да има и по-различна ситуация.

http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/12plus3/Politic/Pages/Holand.aspx

04
Ноем
11

Вадим Жданович: Купуването на гласове бе най-сериозният проблем на тези избори


04.11.2011, „Преди всички“, Хоризонт, БНР

Вадим Жданович е ръководител на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на изборите в България

– Господин Жданович, официалният ви доклад за изборите в България ще бъде готов след около 8 седмици. Все пак сигурно вече има формулирани основни моменти. Бихте ли ги споделили?
– Ще бъда щастлив да споделя с вас някои от предварителните ни констатации, които са отбелязани в междинния ни доклад, както и предварителните ни изявления. Вече отбелязахме в изявление, което бе разпространено, че президентските и местните избори като цяло бяха белязани със зачитане на основните права и свободи. Разбираме, че имаше доста предизвикателства, в това чисто и в обема от работа, която властите трябваше да извършат. Даваме си сметка, че тези избори се проведоха едновременно за първи път от 20 години насам. Като цяло мога да кажа, че изборите бяха ръководени професионално, но отбелязахме и неща, които трябва да се подобрят. Някои предизвикателства остават.
– Кои по-точно?
– Ако вземете изборната рамка, например, ще видите, че в нея липсват някои неща. Няма ясен регламент за присъствието на наблюдатели – външни или чуждестранни. Наистина, ние бяхме акредитирани, както и доста други наблюдатели. Но това не е регламентирано в закона. Също така забелязахме и агитация на малцинствени езици. Някои действия, предприети от Централната избирателна комисия, по-скоро удължиха някои от процесите, без да намерят реално решение на проблемите. Смятаме, че ефективността на ЦИК трябва да бъде подсилена чрез съществуването на постоянен секретариат. Освен това нейният бюджет  трябва да се преосмисли. Има и нужда от повече прозрачност в процеса на вземане на решения от страна на ЦИК.
– Как ще коментирате тези 100 досъдебни производства, които прокуратурата заведе във връзка с изборите? Голяма ли изглежда тази цифра?
– Ние не се произнасяме дали цифрата е голяма или не, а по същината. Знаем, че МВР и прокуратурата са започнали тези разследвания, тази информация ни беше подадена и ние се стараем да следим развитието на процеса. Знаем, че има и случаи на купуване на гласове. По принцип предпуриемането на такива мерки би могло да се приветства, но ние очакваме да видим как ще приключат те. За нас кпуването на гласове е явлението с най-висок приоритет от всички останали, които трябва да бъдат спрени.
– Смятате ли, че тези избори наистина са покрили европейските стандарти, след като още има бунтове в малките села по повод някои избраници?
– Вече отбелязахме, че тези избори се характеризират като цяло със зачитане на основните права и свободи, както и че има някои нередности. Има и предизвикателства заради някои резултати от изборите. Но имаше местни избори, които са много сложни. Като говорим за европейските стандарти и стандартите на ОССЕ, да кажа – знаем, че има такива случаи и за нас е важно как тези случаи ще бъдат разследвани и приключени.
– Какво е становището на ОССЕ за платените реклами на политическите партии, с които те на практика водеха предизборната си кампания?
– Според нас, това лиши преди всичко гласоподавателите от възможността да си създадат ясна картина за това, което се случва. Второ, това отне и справедливостта при достъпа на всички участници в изборите. И, разбира се, имаше негативно отражение върху самите медии, защото ограничи възможността им да отразяват професионално предизборната кампания. Това ще бъде един от проблемите, които ще поставим и по които ще отправим препоръки.
– И последен въпрос – как намирате тези избори от гледна точка на тяхната демократичност в сравнение с предишните?
– Всъщност, ние не сме сравнявали тези избори с предишните. Просто отразихме в доклада си това, което ви казах. Тези избори бяха организирани и ръководени професионално. Разбира се, има още какво да се желае – имаше някои ограничения, налагане на определен избор върху гласоподавателите. Всички тези неща ще отбележим в доклада.

http://bnr.bg/sites/horizont/News/Bulgaria/Pages/0411.aspx

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10482&sectionid=hotnews&id=0000155

http://www.novini.bg/news/30966-%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE.html
Ангелина Пискова

Top Rated

ноември 2011
П В С Ч П С Н
« Окт   Дек »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Категории

Advertisements